חיפוש

עריכת הסכמים משפחתיים ע”י עורך דין הסכמים

הסכם משפחתי אחד אינו דומה לאחר ומכאן חשיבותו של עורך דין מנוסה, אשר יוכל להתאים את ההסכם לתא המשפחתי ולנסיבותיו המיוחדות. קיימת חשיבות גבוהה לעורך דין אשר בקיא בתחום הסכמים בדיני המשפחה, בחקיקה ובפסקי הדין העדכניים ביותר, שכן רבות נאמר על החשיבות של עריכת הסכם משפטי רחב היקף, ברור ושאינו משתמע לשתי פנים ובכל זאת ישנם המעדיפים לערוך הסכם בעצמם ללא התייעצות עם בעלי מקצוע ובשלב זה או אחר נושאים בתוצאות מעשיהם.

קושי כלכלי, מצב נפשי וכן מניעים נוספים רבים מונעים מאדם לקבל החלטה בצורה רציונאלית ובוודאי שמקשים על ראייה נכונה של העתיד. לאור זאת חשיבותו של עורך הדין בבניית ההסכם והתאמתו ללקוח, תוך שימת לב לכלל הנתונים המצויים בפניו.

תחום דיני המשפחה טומן בחובו מספר הסכמים משפטיים אשר הינם בעלי חשיבות אדירה למבקשים להקים תא משפחתי או לחילופין לאלה אשר חלילה מבקשים להביא לפירוקו. באמצעות עריכת חוזה מסוג זה, יש באפשרותו של כל צד להסדיר בצורה הטובה והברורה ביותר את רצונותיו במסגרת התא המשפחתי הן בהיווסדו של התא המשפחתי והן בפירוקו.

המטרה העיקרית הינה מניעה או לכל הפחות מזעור, מחלוקות עתידיות הקשורות לתא המשפחתי, זאת באמצעות חוזה מקיף ומפורט אשר מביא לידיי ביטוי את צרכיהם ורצונותיהם של הצדדים. אנו במשרדינו סבורים, כי יצירת מסמך משפטי מהווה דרך אופטימאלית להשגת האינטרסים של כלל הצדדים להסכם ומעניקה מענה משפטי לכלל הסוגיות המשפטיות בין בני הזוג לרבות, אותם תרחישים עתידיים אשר עשויים לפקוד את בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, תוך שימת דגש על רצונותיהם של הצדדים.

סוגי ההסכמים בתחום דיני המשפחה הנערכים ע”י עורך דין

  1. הסכם ממון הוא חוזה הנערך על מנת להסדיר את כלל הסוגיות הנוגעות לרכושם של בני הזוג, לרבות; נכסי נדל”ן, כספים בחשבונות בנק, זכויות פנסיוניות עתידיות, קופות חיסכון שונות, ועוד, הכול מתוך מטרה למנוע סכסוכים עתידיים הנוגעים לנושא הרכוש הן במהלך חייכם המשותפים ובייחוד בסיומם. שתי נקודות זמן לעריכת המסמך האמור: האחת, בטרם נישואיי הצדדים והשניה, לאחר שהצדדים נישאו. חשוב להבין, כי נקודת המוצא בחוק הישראלי הינה, כי על כל זוג במדינת ישראל חל הסכם ממון הקבוע בחוק מבלי שהוא כלל ער לכך וכי במידה וברצונם של הצדדים לשנות את הקבוע בחוק, עליהם לערוך חוזה מטעמם אשר יבוא במקומו של החוק כאמור.  למידע נוסף בנושא זה ניתן לעיין באתר המשרד.
  2. הסכם לחיים משותפים המדובר למעשה בחוזה הנערך בין בני זוג אשר מבקשים לחיות יחדיו ולקיים קשר ארוך טווח וזאת מבלי להינשא ולמסד את נישואיהם. בני זוג אלה מכונים “ידועים בציבור” (למידע נוסף – “הסכם ממון בין ידועים בציבור“). כלומר חוזה זה למעשה מהווה “מסגרת מוסכמת” בין הצדדים המעניקה מענה במידה ויבקשו הצדדים להביא לסיום מערכת יחסיהם. מסמך משפטי זה מכיל למעשה את כלל הסוגיות המרכיבות כל תא ותא משפחתי בתוספת אותם מרכיבים אשר רלוונטיים לכל זוג ספציפי, לרבות: מתן מענה לנושא הרכוש של כל אחד מבני הזוג, הרכוש אשר יצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, סוגיות רכושיות במקום העבודה של כל אחד מבני הזוג, נושא הילדים במידה ורלוונטי, הנחיות במקרה פטירה של מי מבני הזוג, מנגנון פתרון מחלוקות בין בני הזוג ככל ויתעוררו, ועוד. חשוב להבין, כי גם בין בני זוג ידועים בציבור קיימת מערכת חוקית ופסיקתית ענפה אשר מסדירה את אותן הסוגיות ומחייבת את בני הזוג לפעול על פיה, ובמידה ובני הזוג מעוניינים לקבוע מערכת מוסכמת עצמאית, עליהם לעגן זאת באמצעות חוזה משפטי בעזרת עורך דין הסכמים המסדיר את אותן הסוגיות אשר פורטו.
  3. הסכם גירושין מסמך משפטי אשר נערך במקרים בהם בני זוג נשואים, הגיעו לכדי הסכמה על כלל הסוגיות המרכיבות את התא המשפחתי שלהם או חלקן לרבות; נושא הרכוש, משמורת ילדים והסדרי ראיה, מזונות ילדים ואישה, ועוד, ומבקשים לעגן זאת במסמך מחייב. עורך דין הסכמים המתמחה בגירושין יציין כי ישנם מקרים במסגרתם בני הזוג אינם מסכימים על כלל הסוגיות אשר פורטו אלא רק על חלקן, אך הם עדיין סבורים, כי קיים יתרון משמעותי בסיום מערכת יחסיהם באמצעות הסכם, בניגוד להתנהלות דיונית בערכאות שיפוטיות, ומשכך מבקשים הם לערוך ביניהם הליך גישור קצר ולגשר על הפערים בינהם, באותם נושאים השנויים במחלוקת. חשיבותו של מסמך זה גוברת כאשר ישנם ילדים בתמונה שכן, העובדה שבני הזוג יגיעו להסכמות ביניהם ולא יפנו לדרך המשפט, תביא לקיצור ההליכים באופן משמעותי, חיסכון כספי וחשוב מכל ניטרול המהמורות הנפשיות עבורם ועבור היקרים להם מכל. חשוב להבין, כי על מנת שתוכנו של הסכם גירושין יהיה חוקי ויעמוד במבחן הזמן, עליו להכיל סעיפים ותתי סעיפים שונים ומורכבים, הנוגעים לחייהם המשותפים של בני הזוג, ולחובותיהם וזכויותיהם בתום הקשר.
  4. הסכם הורות משותפת מסמך משפטי זה נולד על מנת ליתן מענה לאותם תאים משפחתיים אשר נוצרים למען מטרה משותפת אחת והיא הבאת ילד לעולם וגידולו במשותף. כלומר, עסקינן בחוזה המעגן את מערכת היחסים בין ההורים כאשר הקטין וטובתו הם אשר עומדים במרכז ותו לא. מסמך משפטי זה, בניגוד למרבית המסמכים בתחום דיני המשפחה, אינו מטפל במערכת זוגית, שכן בין הצדדים לחוזה לא שוררת כל מערכת זוגית אלא מערכת יחסים הורית בלבד. המטרה העיקרית הינה גידול הילדים במשותף ומכאן החשיבות העליונה בשימת הקטין במרכז באופן מפורט וברור. חשוב להסדיר במסגרת זו, את זכויות הקטין שייוולד וכן את החובות והזכויות אשר חלות על כל אחד מההורים. כמו כן, יש להגדיר את חלוקת האחריות בגידול הקטין וכן להחיל את הזכויות והחובות של ההורים, התחייבותם לעתידו של הקטין במסגרת יציבה וברורה, הסדרים כלכליים, משמורת ושיתוף בגידולו של הילד, הוראות במקרה של הכרות עם בן זוג חדש, שינויי מקום מגורים, הוראות למקרה של מוות, הוראות למקרה של העדר הסכמה ועוד.
  5. הסכם גישור נערך במסגרת הליך גישור בין שני צדדים אשר מבקשים להביא לסיום מערכת היחסים ביניהם תוך הימנעות מהליכים משפטיים ארוכים, סבוכים ויקרים. במסגרת הליך הגישור מנסים הצדדים להגיע לפתרונות למען יסיימו את מערכת היחסים ביניהם בצורה טובה ובכך ימנעו מפנייה לערכאות שיפוטיות (למידע נוסף – “עורך דין גישור“). לאחר שהגיעו הצדדים להבנות המגשר מסכם את ההבנות שהושגו בין הצדדים ולמעשה מתווה דרך בנוגע ליישום אותן ההבנות. בסופו של יום עורך המגשר חוזה מפורט וברור המכיל את אותן ההבנות בין הצדדים ודרכי יישומן – “הסכם הגישור”. המטרה העיקרית של המסמך הינה להביא לידיי ביטוי את כלל הסכמותיהם של הצדדים במסגרת הליך הגישור ובכך למעשה ליצור מערכת כללים אשר הצדדים כפופים לה בכל הנוגע לסיום מערכת היחסים ביניהם. באם הצדדים מעוניינים, יוכלו להגיש את המסמך לבית המשפט לענייני משפחה ו/או לבית הדין הרבני ולקבל תוקף של פסק דין מחייב. מחקרים שנערכו בתחום מוכיחים, כי הידברות אמיתית וכנה יוצרת חוזה משפטי אשר שני הצדדים מרגישים מחויבים לו וקיימת סבירות גבוהה יותר שיעמוד איתן במבחן הזמן.

נכתב ע”י טל מירון עורך דין הסכמים | משרד עורכי דין מירון סלמן.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

אישור הסכם גירושין
אישור הסכם גירושין

מדוע אישור הסכם גירושין כל כך חשוב? כאשר בני זוג שמעוניינים להפסיק לחיות ביחד כתא משפחתי משותף, מתחילים תהליך של גירושין התהליך יסתיים בדרך כלל עם אישורו של הסכם הגירושין

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: