חיפוש

תפקיד המגשר

התקנות בנושא גישור (תשנ”ט-1999) נוגעות במספר מושגי יסוד: הליך הגישור, המגשר, בעלי דין והסכם הגישור. לאור התקנות נסקור במאמר זה כל מושג בנפרד.

מהו הליך הגישור?

הליך גישור מתנהל על פי הוראות הקבועות בחוק בתי המשפט. במסגרת הליך הגישור, נועד המגשר עם בעלי הדין וזאת מתוך מטרה להובילם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך ביניהם. המגשר מברר את הנושאים שבמחלוקת, מגלה את המידע הנדרש קשר לסכסוך ומסייע לצדדים בהצעת פתרונות אפשריים.

בתחילת הגישור מחויב המגשר להסביר לבעלי הדין, את מהות הגישור וכן לוודא שכללי הגישור הינם ברורים ומקובלים על הצדדים. המגשר יקבע את מקום הגישור ומועד הישיבות וכמובן סדר  ניהול הנושאים בגישור. המגשר, על פי שיקול דעתו, רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין; המגשר רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת. זאת ועוד הוא רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

המגשר – תפקידו בהליך וחובותיו

שלא כמו בהליך משפטי בבית משפט או בהליכי בוררות מטרת המגשר “לסייע בידי בעלי הדין, להגיע להסדר פישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו”, היינו, להביא את הצדדים למצב של פתרון הסכסוך מתוך הסכמה, כאשר כל אחד מהצדדים מסיים את ההליך בתחושה של שביעות רצון.

תפקידו לנהל ולעצב את הליך הגישור. חובותיו היסודיות הן: חובת יושר, הגינות והעדר משוא פנים – חובת אמון. חובה להיות מקצועי ויסודי – חובת זהירות, וחובה שלא לכפות הסדר על הצדדים. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם. על המגשר להעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך. המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור. המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור, מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות. שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הגישור, והוא ישולם למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ובין אם לאו.

בעלי הדין וזכויותיהם

בעלי הדין מחויבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, והם רשאים להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, באשר לכל עניין שבגישור. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור. בעל דין רשאי להפסיק את הגישור בכל עת ולפנות או לבקש חידוש ההליכים בבית המשפט.

מהו הסכם גישור?

הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור אשר דינו כדין חוזה. הסכם גישור בנושא גירושין כמו גם בנושאים אחרים, יוגש לערכאה שיפוטית על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין. לסיכום הליך הגישור חותר אחר פתרון הוגן וסביר ומטרתו לענות על צרכי בעלי הדין במקום להכריע ביניהם. במהותו הליך הגישור פשוט, קצר וממוקד ובמרבית המקרים גם זול יותר מחלופותיו המשפטיות.

נכתב ע”י טל מירון | מירון סלמן משרד עורכי דין

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

אב בעל כורחו

הטור עוסק בשאלות מהותיות כגון: האם כאשר זוג נישא, בנישואין אזרחיים, והחליט לפרק את התא המשפחתי יאלץ לעשות כן בכל זאת דרך הרבנות הראשית. בנוסף, השפעת בגידות בין בני זוג

קרא עוד >>
אישור הסכם גירושין
אישור הסכם גירושין

מדוע אישור הסכם גירושין כל כך חשוב? כאשר בני זוג שמעוניינים להפסיק לחיות ביחד כתא משפחתי משותף, מתחילים תהליך של גירושין התהליך יסתיים בדרך כלל עם אישורו של הסכם הגירושין

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: