הליך הגירושין

הליך הגירושין הינו הליך מורכב הן רגשית והן כלכלית לשני בני הזוג ולילדים בפרט. אולם באותה נשימה, תהליך זה עשוי לשמש כנקודת מפנה בחיי כל צד בתיק הגירושין. נקודת מפנה זו עלולה להתפספס או להוביל לכישלון במידה ותהליך הגירושין לא ינוהל באופן מקצועי ואמין. יתרה מכך, ניהול כושל לתהליך הגירושין, יערים מחלוקות וסכסוכים בין בני הזוג ומפחי נפש מיותרים לכל הנוגעים בדבר.

תופעת הגירושין בישראל נדונה רבות הן ברמה המשפטית חוקית והן ברמה החברתית. עם זאת, עדיין יש לתת את הדעת לכך ששיעור המתגרשים הישראלים נמצא בעלייה מתמדת. מגמה זו אינה עומדת לטובת אלו הנמצאים בתחילת ההליך. לאור אלמנטים דומים בין הארועים, לעיתים נשמעות אמירות אשר משוות את ההתמודדות עם הליך גירושין להתמודדות עם אובדן של קרוב או רע. גירושין, בחלק הארי מן המקרים, אינם מסתיימים באירוע בודד ורגעי, אלא מהווים תהליך ארוך ומורכב אשר הינו בעל השפעות מהותיות על תחומים רבים בחייהם של הזוג המתגרש. השפעות ההליך ניכרות הן בפן הכלכלי וכלה בהשפעות נפשיות וחברתיות רחבות היקף. ברור הוא, שכאשר לזוג המתגרש ילדים משותפים, ההשפעות הנ"ל הופכות קשות ומורכבות, שהרי ילדים, מעצם טבעם, מגיבים לפרידת הוריהם ולהליך כולו בעוצמה רגשית בהתאם לגילם ולמצבם הנפשי באותה עת. מכאן, חשוב לתת את הדעת בזהירות ובאחריות להשפעות ההליך על הילדים המשותפים ולשמור את טובת הילדים תוך מזעור הפגיעה בהם כעקרון מנחה.

חשוב להכיר את המצב המשפטי בענייני גירושין בישראל, אשר ייחודי ושונה מהמצב הקיים בשאר מדינות העולם. בעוד שבמדינות העולם קיימת ערכאת שיפוט אחת המוסמכת לדון בתיקי גירושין (במרבית המקרים, בית משפט לענייני משפחה), במדינת ישראל קיימות שתי ערכאות שיפוט מוסמכות. ערכאות אלו נבדלות האחת מן השניה, מבחינת תפיסת עולמן והערכים המשפטיים העומדים בבסיס החלטותיהן. מכאן כמובן, שכל ערכאה תקבל פסיקות שונות, כאשר לכל ערכאה דרך שיפוט שונה משל האחרת. הדין המהותי לפיו פוסק בית הדין הרבני מושתת על המשפט העברי ודיני היהדות, בעוד שהדין המהותי אותו מפעיל בית המשפט לענייני משפחה הוא דין אזרחי-חילוני. במסגרת הדין האזרחי-חילוני, הערכאה האזרחית בוחנת ומנתחת כל מקרה לגופו תוך מתן התייחסות פרטית לאנשים העומדים בצידי המחלוקת.

מצב בו שתי ערכאות מוסמכות לדון באותו המקרה יוצר מורכבות משפטית רבה וסבוכה בתיקי גירושין. על כן, ראוי ורצוי עוד בטרם פתיחת הליך הגירושין, להיוועץ עם עורך דין המתמחה בהכנת הסכם גירושין ובדיני משפחה לו ידע מעמיק בניהול וייצוג הליכים אלו. ככל שיקדים כל אחד מבני הזוג לפנות לעורך דין מומחה מטעמו, כך ייגברו סיכוייו להשלים הליך גירושין לשביעות רצונו. זאת, לאור מנגנון הנקרא "מרוץ הסמכויות", לפיו הצד אשר יפעל ראשון לפתיחת תביעה באחת משתי הערכאות לעיל, יהיה הצד אשר יזכה להוביל ולנתב את ההליך וכך אף להשיג יותר החלטות שיפעלו לטובתו.

תופעת מרוץ הסמכויות

כידוע, הליך הגירושין וסידור הגט נמצא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, אך סוגיות נוספות רבות העולות בתיקי גירושין ונקראות בשפה המשפטית "כרוכות" לתיק, נתונות בסמכותן של שתי הערכאות המוזכרות, דבר אשר יוצר מרוץ בין הסמכויות השונות. עניין מזונות הילדים, למשל, נמצא בידיו של בית המשפט לענייני משפחה (לו הסמכות הראשונית), מלבד מקרים בהם שני הצדדים (בני הזוג) הסכימו לדון בבית הדין הרבני גם בעניין זה. החוקים החלים בעניינינו:  לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984,  פקודת הנישואין והגירושין (רישום), חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995, תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ט-1999 וחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959.

משרד עורכי דין מירון סלמן פועל בכל תיק גירושין מתוך מודעות ורגישות למצב העדין בו נתון הלקוח בהליך הגירושין, המשפיע על שיקול דעתו הבריא ומניע אותו לעיתים לפעול מתוך כעס ומרירות כלפי הצד השני ולכן הינו זקוק ליד מכוונת. משרדינו מעניק ללקוחותיו יחס וליווי אישי, הן בפן המקצועי-משפטי והן בפן הרגשי, והכול על-מנת להגיע לפתרון המיטבי עבור הלקוח.

משרד מירון סלמן מלווה את לקוחותיו לאורך כל שלבי הליך הגירושין, תוך שקיפות מלאה, במטרה להשיג את התוצאה האופטימאלית עבור הלקוח, במינימום הפסדים כלכליים ומזעור פגיעות רגשיות. קריאה נוספת בנושא תופעת מירוץ הסמכויות.

הסכם הגירושין

על מנת שתוכנו של הסכם גירושין יהיה חוקי עליו להכיל סעיפים ותתי סעיפים שונים ומורכבים, הנוגעים לחייהם המשותפים של בני הזוג, חובותיהם וזכויותיהם בתום הקשר. ההסכם הולך ומסתעף כאשר ישנם ילדים בתמונה וככל שהרכוש וההון המשותף גדל. בכל מקרה, בני הזוג חייבים לעבור ראשית את אישורו של ההסכם ומתן תוקף חוקי לו. הליך זה יכול להתרחש הן בערכאה הדתית והן בערכאה האזרחית ואולם לאחר מכן יצטרכו בני הזוג לעבור את הליך הגט בבית הדין הרבני.

יתרונות המשרד בהסכמי גירושין

משרד עורכי דין מירון סלמן הינו משרד בקיא בעריכה יעילה של הסכמי גירושין בהסכמה על ידי שני בני הזוג, מלווה את הלקוח ומסייע לו לכל אורך הדרך, לרבות גישור גירושין בין בני הזוג, על מנת ליצור הסכם הוגן וכדאי, המוסכם על שניהם. משרדינו ידע לערוך ולנסח הסכם גירושין חוקי אשר יזכה לאישור בית משפט במהירות וללא מהמורות נוספות.

משרדינו מדגיש את עיקר הסוגיות הנכללות בהסכם גירושין לרבות סוגית המזונות,חלוקת הרכוש וחשוב מכל החזקת ילדים וקביעת ההורה המשמורן שיקבע לילדים, עימו יגורו הם בסופו של הליך. עוד מדגיש משרדינו כי לא ניתן לבטל הסכם גירושין שנחתם בהסכמה וקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט, אלא אם יוכח כי נעשה בכפייה או בהטעיה מכוונת. למרות זאת, מניסיוננו הרב אנו סבורים, כי ישנם תיקי גירושין שנחתמו בהסכם גירושין, בהם אחד מבני הזוג ניסה, לאחר תקופת זמן, לבטל את ההסכם בדרך של הפרת תנאיו. במקרה כזה עומדת לזכותו של הצד השני האפשרות לתבוע את ביטול הסכם הגירושין או לתבוע את הצד המפר לעמוד בתנאי הסכם הגירושין.

נכתב ע"י טל מירון | מירון סלמן משרד עורכי דין מתמחה בהסכמים משפחתיים ובמתן המידע הנדרש וליווי כולל בהליך הגירושין המורכב, על כל היבטיו והשלכותיו.