כתבה שפורסמה ב24 שעות | ידיעות אחרונות | 13.8.2012

רכישת נכסים ביהודה ושומרון; פיתרון ראוי לעליית מחירי הדירות
כתבה המציגה את תופעת מעבר משפחות רבות מאזור המרכז למחוז יהודה ושומרון. כתבה זו חושפת את היתרונות הרבים שברכישת דירה ביהודה ושומרון לצד הליכים פרוצדוראליים מורכבים, להם חשוב ליתן את תשומת הלב הראויה, בעת רכישת הנכסים באזור.