גישור גירושין

מהו גישור גירושין?

המונח “גישור” מהווה תפיסה חברתית רחבה אשר טומנת בחובה שינוי בדרך החשיבה שלנו ובדרך בה נוביל לפתרון הסכסוך. תפיסה זו למעשה דוגלת בכך, כי הפתרון האמיתי של הקונפליקט נולד, אך ורך מתוך הידברות והגעה להסכמות בין הצדדים. המטרה המרכזית הינה להגיע, עד כמה שניתן, לפתרון אשר יטיב עם שני הצדדים ובכך להביא למעשה למצב של win-win-situation ביניהם.

הגישור מביא לפתחנו דרך חלופית לפתרון הסכסוך בכלל ולפתרון הסכסוך בתחום המשפחה בפרט, וזאת במקום לפנות לבית המשפט, דבר אשר כרוך בעלויות גבוהות ובזמן המתנה ארוך. יש לזכור, כי הליכים אלו רלוונטיים לפתרונם של קונפליקטים רבים כגון: סכסוכים הנובעים מהליך הגירושין, ענייני ירושה וצוואה, הסכמי ממון, עסקים משפחתיים, סכסוכים הנוגעים לרכוש בתוך המשפחה, מחלוקות לאחר גירושין ועוד.

גישור גירושין הוא הליך אשר מטרתו היא לסייע לצדדים לסיים את הנישואים ביניהם באווירה חברית ובהסכמה, ללא כעס וללא נקמנות. גישור גירושין הינו אומנות עדינה המשלבת ידע וכלים משפטיים ופסיכולוגיים אשר יביא את שני הצדדים לפתרון הולם בלי להיגרר לבית המשפט. תוך מתן דגש לטובת הילדים וכן להמשך מערכת היחסים בין בני הזוג לאחר סיום הסכסוך. כאשר מעורבים ילדים בהליך, חשובה ההבנה הבסיסית כי אמנם בני הזוג מתגרשים אחד מהשני אך לא מתגרשים מהמשפחה.

הגישור אף הוכר כהליך משפטי המוסדר בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ”ד-1984; ובתקנות בית המשפט (גישור), תשנ”ג- 1993. ניתן לראות, כי המערכת המשפטית עצמה מכירה בחשיבותו של הליך הגישור וזאת בכך שהיא מרבה להפנות תביעות שהוגשו לבית המשפט לפתרון באמצעות גישור. כמו כן בסופו של הליך הגישור ניתן להגיש את הסכם הגישור לבית המשפט ולקבל תוקף של פסק דין.

הליך גישור גירושין

מטרת הליך הגישור, הינה חשיפת האינטרסים והבעיות האמיתיות בין הצדדים, מדובר בצעד בונה אמון שמאפשר פתרון אמיתי של הסכסוך.המגשר שמהווה גורם חיצוני, מנוסה וניטראלי יכול להבין טוב יותר את הדברים שעומדים בבסיס אי ההסכמות ולסייע בפתרונן. הצדדים יודעים טוב יותר מה הפתרון אשר מתאים להם אולם לא פעם מובלים משיקולים אמוציונלים אשר פוגמים ביכולתם להגיע להסכמות.

הליך הגישור מתקיים במקום ניטראלי, נעים ונינוח לשני הצדדים. בדרך כלל במשרד עורך דין מגשר. הפגישה הראשונה הינה פגישה משותפת של הצדדים ובה יינתן הסבר על התהליך אותו יעברו הצדדים, הכללים והעקרונות של הליך גישור משפחתי והכרה של הסוגיות שבמחלוקת. בשלב זה תיבחן הנכונות של הצדדים לשיתוף פעולה בהליך וכן התאמת הסוגיה שבמחלוקת להליך הגישור.

לאחר השלמת הפן הפרוצדוראלי יחל עורך דין גישור בשלב של איסוף מידע נרחב שיכלול את כל הסוגיות שבמחלוקת, הבאת מסמכים רלוונטיים וכל זאת בטרם יחל שלב המשא ומתן. חשוב לציין כי שלב איסוף המידע הינו שלב חשוב שכן בהתאם למידע שיציגו הצדדים ניתן יהיה לאמוד את שווי הנכסים או אי ההסכמות שבמחלוקת וכן לחפש את המקומות האפשריים עליהם ניתן לגשר.

לאחר סיום איסוף המידע, ניתן להתחיל בשלב המשא ומתן כאשר המגשר אחראי על מיומנויות ההקשבה בין הצדדים. המגשר מתערב בניהול השיחה ומקדם אותה בהתאם, כמו כן מסייע לצדדים לשקול חלופות שונות לפתרון. לאחר שהגיעו הצדדים להבנות ולאורך כל ההליך, המגשר מסכם את ההבנות שהושגו ואת הדרכים בהןהן יבואו לכדי יישום.

בסופו של יום עורך המגשר הסכם ארוך, מפורט וברור שכולל את כלל ההבנות בין הצדדים ואת דרכי יישומן. באם הצדדים מעוניינים, יוכלו להגיש את ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בהתאם לעניין, ולקבל תוקף של פסק דין.

הליך הגישור למעשה מסייע לצדדים לעבור תהליך אמיתי של שינוי ממצב של כעס ותסכול אל עבר מצב שקול יותר של הבנה, הסכמה והשלמה. התהליך, מטבע הדברים אינו מתרחש בין יום, אולם בסופו יוכל כל אחד מהצדדים להרגיש הקלה גדולה ולסמוך ידיו על כך שההסכם שנוצר מתוך הדברות אמיתית יוכל לעמוד איתן במבחן הזמן.

תפקיד המגשר

תפקיד המגשר הינו לשמש מורה דרך לצדדים ולסייע בידם להגיע להסכמות אמיתיות בנוגע לאותם הנושאים בהם הם חלוקים. המגשר אינו שופט מי צודק אלא שומר על אובייקטיביות וניטרליות לאורך כל ההליך ומקדם אותו לעבר הסכמות משותפות של הצדדים. סעיף 5 לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993 קובע את חובותיו של המגשר, מדגיש, כי על המגשר לנהוג, בין היתר, בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

מגשר,אשר הינו בעל ניסיון,יביא בחשבון את האינטרסים האמיתיים (אשר לא בהכרח נאמרים בקול רם) ויזהה מתוכם אינטרסים משותפים ודרכים אפשריות להגיע להסכמות בין הצדדים. הפתרונות המוצעים על ידו יעשו מתוך ראייה רחבה ומאוזנת ובסופו של יום ההסכם שיתקבליהיה תולדה של הסכמות הצדדים ופתרונות שהוצעו על ידם.

המגשר משמש פעמים רבות כנציג המציאות. עליו לעודד את בני הזוג ,לפעמים כל אחד בנפרד, לכוון את בני הזוג למציאת  פתרונות ריאליים לכל בעיה. הוא מסייע לבני הזוגולבחון את הפתרונות המוצעים ולעתים אף מציע פתרונות חלופיים.

על המגשר להיות בקי בתחום דיני המשפחה ובפסקי דין תקדימיים בתחום, מכאן היתרון המשמעותי שבעורך דין לגישור. הידע המשפטי יסייע בידי המגשר לבנות ולנסח הסכם גירושין חוקי אשר יהיה מקובל על בית המשפט.

הליך הגישור הינו הליך מלא אינטראקציה ועל מנת שיעבור בהצלחה צריכים שני בני הזוג להרגיש נינוחים עם המגשר ומכאן גם החשיבות הרבה בבחירתו של מגשר מתאים. התכונות העיקריות אשר משמשות אותנו כמגשרות הינן מיומנויות תקשורתיות, הקשבה פעילה וכן יכולת ניהול משא ומתן. פעמים רבות אנו נתקלות במקרים בהם כל אחד מהצדדים מציג את עמדתו הפורמאלית ואילו האינטרס האמיתי הסתתר עמוק מאחורי אותם הדברים שנאמרו. מגשר טוב ומנוסה, בעיקר בתחום המשפחה שבו מעורבים רגשות רבים, צריך לדעת לקרוא בין השורות גם את אותם דברים שלא נאמרים בקול ומתוכם לזהות את האינטרסים האמיתיים של כל אחד מהצדדים.

במסגרת הגישור אנו כעורכות דין לגישור, מביאות להליך הגישור את תכונותינו האישיות, הידע המשפטי שרכשנו וכמובן אובייקטיביות וניטרליות בהובלת ההליך. נקודת המוצא הינה שלא כל אדם או עורך דין, מצליח ככל שיהיה, יכול להיות מגשר שכן הדבר מצריך מיומנויות ייחודיות אשר אינן נרכשות.

בחירת מגשר

על הצדדים לבחור מגשר מקצועי, מנוסה ומקובל על שני הצדדים. מגשר טוב הוא מגשר בעל יכולות רגשיות ויכולות וורבליות ברורות. מגשר המסוגל להזדהות עם מצבם המיוחד והעדין של בני הזוג ולהבין אותם ויחד עם זאת לדרוש מהם לעשות את המקסימום האפשרי למען המשפחה. בני הזוג המגיעים להליך הגישור מבינים מהר מאוד כי הצלחת ההליך תלויה בהם לא פחות משהיא תלוי במגשר.

חשוב להבין, כי בישראל אין כל פיקוח על הליך הגישור ועל איכותם של המגשרים, מגשר בלתי מקצועי עלול, לעתים, לגרום לנזקים רבים ובלתי הפיכים לצדדים. עלכן בטרם בחירת המגשר חשוב לעמוד עלניסיונו בתחום ועל הכשרתו המקצועית. הוותק והניסיון הם אחד הפרמטרים המשביחים את עבודת המגשר. ככל שניסיונו רב יותר, כך יכולותיו המקצועיות גדולות יותר.

בכל מקרה, מאחר והליך הגישור הינו הליך טעון רגשית, ישנה חשיבות רבה בזמינות המגשר בכל שעות היום. על כן, מומלץ לבחור מגשר זמין בעל אוזן קשבת אשר ייתן מענה לצדדים גם מעבר לשעות פעילות המשרד.

מדוע עדיפה דרך הגישור על פני הפנייה לגירושין דרך בית המשפט?

עלויות ניהול הסכסוך

ניהול תיק משפטי כרוך בעלויות גבוהות לאין ערוך נוכח תשלום שכר טרחת עורכי דין, הפסד של ימי עבודה, עלויות בית המשפט ובעיקר בעיקר מחיר נפשי יקר אותו משלמים הצדדים ובני משפחתם בכל יום שהסכסוך אינו מגיע לסיומו. הסכסוך האזרחי בבית המשפט מכומת בכסף אולם בתחוםדיני המשפחה לרוב, קיימים אינטרסים נוספים אשר יש להביא בחשבון כגון: כבוד, שמירה על פרטיות, סודיות הדברים שנאמרים, צורך בהמשכיות היחסים (בשל קיומם של ילדים משותפים) ועוד. אינטרסים אלו כלל אינם באים לידי ביטוי בהתדיינויות משפטיות.

גמישות בפתרון הסכסוך

המערכת המשפטית מקובעת בפתרון אליו היא חותרת בשל מערכת חוקית לה היא כפופה. בהליך הגישור לעומת זאת, כל פתרון שמוסכם על הצדדים יכול להתקיים ולשמש בסיס להסכם, למעט אם נגוע בחוסר תום לב או סותר את תקנת הציבור. המגשר יכול לסייע לצדדים להגיע להסכמים מקיפים יותר ולקחת בחשבון את העבר ביניהם, את העובדה שיש להם אינטרסים משותפים, ייתכן וארוכי טווח, צדדים שלישיים וכדומה. כלומר, סל הפתרונות אשר עומד בפניי הצדדים בהליך גישור מכיל פתרונות רבים ויצירתיים לעומת הפתרון הקבוע בחוק בו עושה שימוש המערכת המשפטית. משכך, הפתרון שיתקבל בהליך הגישור יהיה מקיף יותר מאשר הציר המרכזי של הסכסוך בבית המשפט ועם זאת עדיין יוכל לקבל תוקף של פסק דין מבית המשפט.

בנוסף, מעורבות הצדדים בהכרעה על גורלם- בהליך הגישור מעורבותם של הצדדים היא גבוהה כך שהם לוקחים חלק פעיל בהגעה להסכם ביניהם, דבר שמותיר בידם את תחושת השליטה על גורלם. הניסיון מלמד, כי ככל והצדדים חשים, כי הם האחראים לסכסוך ובייחוד לפתרונו קיימים סיכויים גבוהים משמעותית, כי הצדדים יכבדו ההסכם אשר יושג בסופו של ההליך וזאת מאחר והצדדים עצמם הם אשר הסכימו לפיתרון והיו שותפים מלאים בבחירתו.

ההכרעה בסכסוך

בבית המשפט ההכרעה הינה בידי צד שלישי (השופט). בגישור הצד השלישי (המגשר) מסייע לצדדים לסכסוך להגיע להסכם אולם איננו מכריע בו. בבית המשפט יש מנצח מול מפסיד (במקרים מסוימים מגיעים לפשרה).

פורמאליות ופומביות

בבית המשפט הפורמאליות והפומביות היא גבוהה מאוד אל מול הליך הגישור שבו בדרך כלל מדובר בפגישה באזור ניטראלי ונינוח. כל אחד מן הצדדים מציג את סיפורו, לאחר מכן המגשר יכול לשבת עם כל אחד מהצדדים בנפרד. הדברים שנאמרים במסגרת הליך הגישור הם חסויים ולא ניתן לעשות בהם שימוש כראיה בהליך אזרחי אחר.

היחסים בין הצדדים

המשפט מסיים את היחסים בין הצדדים, כל אחד הולך לדרכו ולרוב הכעסים הרבים בין השניים נותרים בעינם ואף מתעצמים, דבר שמשפיע על המעורבים הנוספים בעניין כגון: ילדים. בהליך הגישור האווירה נעימה יותר, ומובילה לתוצאות הוגנות יותר שמאפשרות לכל אחד מהצדדים לסיים את הפרק הזה בחייו ולפתוח דף חדש. חשוב מכל, במידה ולבני הזוג ישנם ילדים, הקשר החיובי בניהם יאפשר להם להמשיך לגדל את הילדים מתוך שותפות וכבוד הדדי גם בעתיד.

עומס המערכת המשפטית

פרק הזמן הממוצע לטיפול בתביעה אזרחית ארוך באופן משמעותי מהליך הגישור הממוצע, שכן המערכת המשפטית עמוסה ולעיתים תיקים עשויים להתנהל בבתי המשפט במשך שנים. אורך ההליך בגישור אינו אחיד ותלוי במספר פרמטרים כגון: מורכבות הנושאים אשר במחלוקת, אישיותם של בני הזוג החלוקים, רצונם לסיים את הסכסוך וכמובן טיבו של המגשר.

זכות ערעור

בערכאות השיפוטיות קיימת זכות לערער על פסק הדין, דבר אשר עלול למשוך את ההתדיינויות לאורך מספר שנים נוספות. לעומת זאת, בגישור מדובר בהסכמת הצדדים ומטבע הדברים מאחר וכלל הפתרונות שהושגו בהליך הושגו בהסכמה מלאה של הצדדים ירגישו האחרונים מחויבות גבוהה באופן משמעותי לקיים אחר אותם הפתרונות שהם עצמם הציעו.

ההבדל בין הליך הגישור על ידי עורך דין לבין הליך הבוררות

המטרה המשותפת של הליך הבוררות והליך על ידי עורך דין גישור היא להביא את בני הזוג להסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט. אולם, בהליך הבוררות, הבורר משמש כסמכות שיפוטית. הוא שומע את הצדדים, בוחן את הראיות ומקבל החלטה המחייבת את שני הצדדים. כלומר הבורר למעשה בא בנעליו של שופט היושב בערכאה שיפוטית ולמעשה נותן הכרעתו בסופו של ההליך וזאת בניגוד להליך הגישור אשר הינו הליך של הבנה, פשרה והסכמה. מטרת המגשר היא להגיע לפתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים ואולם אין הוא מכריע בדבר,אלא משמש כגורם ניטראלי שתפקידו לקדם את האינטרסים המשותפים של בני הזוג. בסיום התהליך מנסח המגשר הסכם גירושין ומגישו לערכאה השיפוטית הרלוונטית: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולאחריו ניתן לו תוקף של פסק דין.

משרד עורכי דין גישור מירון & סלמן הינו בעל ניסיון רב בעריכת גישורים משפחתיים ומאמין בדרכי הגישור כדרך האולטימטיבית לפתרון הסכסוך ומתן אלטרנטיבה נוספת לצדדים להגיע להסכם תוך שמירה על יחסים תקינים, סובלנות, אמפתיה ורגישות.

אנו במשרד מירון & סלמן מאמינים כי תחום זה הינו בעל יתרונות משמעותיים אשר בסופו של יום מביא להסכמים הוגנים וחזקים יותר שיוכלו לעמוד לאורך זמן איתנים.

משרד עורכי הדין “מירון את סלמן” מתמחה בתחום דיני המשפחה ובעל ניסיון רב בליווי הליכי גישור. צוות המשרד פועל ברגישות רבה, בסובלנות ובאמפתיה מתוך הזדהות עם מצבם המיוחד של בני הזוג הנמצאים בהליך גירושין בפרט ובתא המשפחתי הנרחב בכלל.

נכתב ע”י טל מירון | מירון וסלמן משרד עורכי דין וגישור גירושין

הליך גישור גירושין

הליך גישור גירושין

בשנים האחרונות חל שינוי בגישה של מערכת המשפט כלפי זוגות שפונים בנושאי גירושין. אם בעבר היו הצדדים פונים אל בית המשפט או בית הדין הרבני בתביעה להתגרש, הרי שהיום קיימת חובת גישור בטרם ניתן לפנות לערכאה השיפוטית.

כיום, קודם כל פונים הצדדים אל הליך גישור גירושין שכמו שאפשר להבין מהשם שלו – מדובר בניסיון ליישב את המחלוקות בין בני הזוג ולבחון כיצד ביכולתם להתגרש בצורה הוגנת ומכבדת למענם ולמען ילדיהם הקטינים אשר מעורבים בתהליך.

איך מתבצע הליך גישור גירושין?

הליך גישור גירושין מתחיל עם קבלת ההחלטה להתגרש. במקרה זה, מתחילים הצדדים, ביחד או בנפרד, בתהליך של בחירת המגשר שיוביל אותם לעבר הסכם הגירושין המיוחל.

חשוב להבין, בהקשר זה כי הליך גישור גירושין מטרתו אינה להשיב את הצדדים לחיות יחדיו, על כן רצוי ומומלץ שהצדדים ימצו את כל תהליכי הטיפול ובכלל זה ייעוץ זוגי בטרם מחליטים להתגרש ולפרק את התא המשפחתי שלהם.

הליך גישור גירושין מטרתו לסייע לצדדים בהכוונה המשפטית והרגשית הנדרשת על מנת לסגור את הפרק הזוגי בינהם ולסיים בכבוד את החיים המשותפים שלהם באופן שיאפשר לכל אחד מהצדדים לעבור לפרק הבא בחייו ומבלי לפגוע בתא המשפחתי אשר ממשיך להתקיים וכלל זה הילדים המשותפים של בני הזוג. במקרים רבים, הגישור מצליח לסייע בסגירת המעגל הזוגי וכן חוסך הרבה זמן, עוגמת נפש ו טרחה לאנשי המקצוע ולמערכת המשפט.

החשיבות של ההתמסרות להליך

רבים פונים לגישור למרות שאינם מאמינים בתהליך ועד מהרה מגיעים למסקנה שהדרך הזו היא הטובה ביותר עבורם, בדרך כלל ככל שרמת ההבנה בתהליך גבוהה וכלל שהרצון למזער את הפגיעה במשפחה עולה כך יתמסרו הצדדים לתהליך במהרה ולמען מטרה משותפת.

לכן, גם מי שאינו מאמין בתהליך מומלץ שינסה הליך גישור גירושין בטרם יפנה לחזיתות לוחמניות יותר.

מחפשים ליווי לגירושין או גישור? פנו אל משרד עו”ד מירון סלמן וקבלו את כל המידע המתאים לכם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

עדכון מדרגות מס רכישה 2012

לאור עליית מדד שרותי הדיור המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עודכנו מדרגות מס הרכישה על ידי רשות המיסים ותוקפן יעמוד עד לסוף שנת 2012 (31.12.12). להלן מדרגות המס המעודכנות: מדרגות מס הרכישה בנוגע ל”דירת

קרא עוד >>
תביעת אבהות נגועה בגזענות

היועץ המשפטי הורה לבצע בדיקת רקמות לילדה רק מפני שאמה ממוצא סיני >> הליך תביעת אבהות, אשר הוגש לאחרונה לבית המשפט לענייני משפחה נוכח התעקשותם של פקידים במשרד הפנים שלא

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: