חיפוש

גירושין

פירוקו של תא משפחתי הינו הליך מורכב הן מבחינה רגשית והן מבחינה כלכלית ופרקטית, כל צעד שנעשה הינו בעל משמעות עצומה עבור הצדדים שמתיידנים ומשפיע גם על צדדים נוספים שאותם יש להביא בחשבון. הליך הגישורין כולל בחובו בקשות ותביעות שונות, כגון; נושא המזונות, משמורת ילדים והסדרי ראייה, חלוקת רכוש, מדור ועוד בקשות וצווים רבים.

רבות נאמר על תופעת הגירושין בישראל שכן, קשה להתעלם מכך שמדובר בעלייה מתמדת בשיעור בני הזוג המתגרשים. כמובן, העובדה ששיעור המתגרשים עולה אינה מקלה על הצד שנמצא בראשית ההליך, שכן יש שישוו את ההתמודדות עם הליך הגירושין להתמודדות עם מוות. בשני המקרים, קיימים אלמנטים דומים של התמודדות עם אובדן. גירושין, במרבית המקרים, אינם מהווים אירוע יחיד, כי אם תהליך ממושך של קושי בעל השפעות רחבות היקף, נפשיות, כלכליות, חברתיות ועוד. המצב חמור אף יותר כאשר במרכז חייהם של בני הזוג ישנם ילדים, אשר מגיבים בעוצמה רגשית לתהליך הגירושין.

הליך הגירושין בישראל

ראוי לציין, כי המצב המשפטי בענייני גירושין בישראל ייחודי ושונה מהמצב הקיים בשאר מדינות העולם. בעוד שבמדינות העולם קיימת ערכאת שיפוט אחת המוסמכת לדון בתיקי גירושין (במרבית המקרים, בית משפט לענייני משפחה), במדינת ישראל קיימות שתי ערכאות שיפוט המוסמכות לדון בעניין זה. ערכאות אלו נבדלות האחת מן השניה, מבחינת תפיסת עולמן והערכים המשפטיים העומדים בבסיס החלטותיהן. מכאן כמובן, שבכל ערכאה תתקבלנה פסיקות שונות, כאשר לכל ערכאה דרך שיפוט שונה משל האחרת. הדין המהותי לפיו פוסק בית הדין הרבני מושתת על המשפט העברי ודיני היהדות, בעוד שהדין המהותי אותו מפעיל בית המשפט לענייני משפחה הוא דין אזרחי-חילוני. במסגרת הדין האזרחי-חילוני, בית המשפט לענייני משפחה בוחן ומנתח כל מקרה לגופו תוך מתן התייחסות פרטית לאנשים העומדים בצידי המחלוקת.

מצב זה, בו שתי ערכאות מוסמכות לדון באותו המקרה יוצר מורכבות משפטית רבה וסבוכה בתיקי גירושין. על כן, ראוי ורצוי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה עוד בטרם פתיחת הליך הגירושין. ככל שיקדים כל אחד מבני הזוג לפנות לעורך דין מומחה בתחום, כך ייגברו סיכוייו להשלים הליך גירושין לשביעות רצונו. זאת, לאור מנגנון הנקרא “מרוץ הסמכויות”, לפיו הצד אשר יפעל ראשון לפתיחת תביעה באחת משתי הערכאות לעיל, יהיה הצד אשר יזכה להוביל ולנתב את ההליך וכך אף להשיג יותר החלטות שיפעלו לטובתו.

כפי שניתן להבין, לבחירת הערכאה אליה יבחר בן הזוג הראשון לגשת, משמעות מכרעת על ההליך כולו. לכן, עורכת הדין טל מירון מדגישה את חשיבות הייעוץ ובחינת נתוני המקרה לעומק בשלב מוקדם ככל שניתן, רצוי מאוד עוד לפני תחילת ההליך המשפטי. כך, לעורך הדין המומחה פתוחה האפשרות להגיש את התביעה לערכאה הרצויה לבן הזוג שפנה אליו, בעוד שעורך הדין של בן הזוג אשר איחר בפנייתו לייעוץ, ייאלץ להתדיין בערכאה שמקדמת את האינטרסים של בן הזוג הראשון. ישנם מקרים, בהם יגיע עורך הדין המומחה לכלל מסקנה לפיה עדיף ללקוחו להתדיין בעראכה האזרחית, וישנם מקרים בהם קידום האינטרסים של הלקוח יהיה להגיש את התביעה דווקא בערכאה הדתית. כמובן, שכל בן זוג ירצה שהחלטה זו תהיה בידיו של עורך הדין המייצג אותו. כלומר, ככל שבן הזוג יהא מפוקח ומהיר יותר, כך יגדלו סיכוייו לסיים את ההליך מרוצה מהתוצאות.

בית הדין הרבני

כידוע, הליך הגירושין עצמו וסידור הגט נמצא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, אך סוגיות נוספות רבות העולות בתיקי גירושין ונקראות בשפה המשפטית “כרוכות” לתיק, נתונות בסמכותן של שתי הערכאות המוזכרות. עניין מזונות הילדים והמדור נמצא בידיו של בית הדין לענייני משפחה (לו הסמכות הראשונית), מלבד מקרים בהם שני הצדדים (בני הזוג) הסכימו לדון בבית הדין הרבני גם בעניין זה.

משרד עורכי דין מירון סלמן פועל בכל תיק גירושין בהתאם לנתוניו האישיים מתוך מודעות ורגישות למצב העדין בו נתון הלקוח בהליך הגירושין המשפיע על שיקול דעתו הבריא ומניע אותו לעיתים לפעולות שאינן רציונאליות ולכן הינו זקוק ליד מכוונת. המשרד מעניק ללקוחותיו יחס וליווי אישי, הן  בפן המקצועי-משפטי והן בפן הרגשי, והכול על-מנת להגיע לפתרון המיטבי עבור הלקוח בטווח הארוך.

הסכם הגירושין

בכדי שהסכם גירושין יקבל תוקף ויהא הסכם חוקי, יש לכלול בו סעיפים רבים והסדרים סבוכים אשר מתייחסים לחיים הנפרדים שינהלו בני הזוג לאחר סיום ההליך. ברור, כי כאשר לזוג המתגרש ילדים משותפים, סיום הקשר הזוגי אינו מהווה סיום ההתקשרות בין הצדדים, ובני הזוג יהיו חייבים למצוא הסדר בו יוכלו לתקשר בצורה סבירה בוודאי בכל הקשור לילדיהם המשותפים. על כן, הסכם הגירושין חשוב במיוחד וגיבושו מהווה מלאכה עדינה ומורכבת הדורשת מומחיות רבה. כך או כך, הזוג המתגרש בדרך כלל יעבור תחילה את אישורו של ההסכם ומתן תוקף חוקי. אישור ההסכם ומתן התוקף החוקי, יכול שיתבצע הן בבית הדין הרבני והן בבית הדין לענייני משפחה. לאחר הליך זה, יצטרכו בני הזוג לעבור את הליך הגט בבית הדין הרבני.

משרד עורכי דין מירון סלמן , הינו משרד בקיא ומנוסה בעריכת הסכמי גירושין בהסכמה על ידי שני בני הזוג, מלווה את הלקוח ומסייע לו לכל אורך הדרך, לרבות תיווך או גישור משפחתי בין בני הזוג, על-מנת ליצור הסכם הוגן אשר צופה פני עתיד. משרדינו ידע לערוך ולנסח הסכם גירושין חוקי אשר יזכה לאישור בית משפט במהירות וחשוב מכך, ההסכם יוכל לעמוד בתוקפו זמן רב ללא צורך בפניות נוספות לבית המשפט. כמו כן, לא למותר לציין כי אישורו של הסכם הגירושין מזרז, במרבית המקרים, את הליך הגט שבא לאחריו.

עורכת הדין טל מירון מדגישה את עיקר הסוגיות הנכללות בהסכם גירושין: החזקת ילדים וקביעת ההורה המשמורן הקבוע לילדים, עימו הם יגורו באופן שוטף, הסדרי ראיית הילדים להורה שאינו המשמורן, שכר דירה ואחזקה (מיסים וכדומה), מזונות ילדים בהתאם לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל”ב 1972, הוצאות ילדים נלוות, כגון: מעון, קייטנות וחוגים ועוד מזונות אישה, הגט, חתימה על העדר תביעה עתידית בנוגע לכל הסעיפים הנ”ל.

הסכם גירושין אשר נחתם בהסכמת הצדדים וקיבל תוקף משפטי של פסק דין על ידי ערכאה משפטית מוסמכת לא ניתן לביטול בנקל, אלא במקרים בהם יוכחו נסיבות מיוחדות של מרמה, חוסר תום לב, כפייה , הטעיה מכוונת מצד אחד מבני הזוג וכיוצ”ב.

עורכת הדין טל מירון מציינת, כי ניסיונה לימד אותה שישנם תיקים אשר נסגרו בהסכם, אך לאחר תקופת זמן מה, אחד מהצדדים ניסה לבטל את הסכם הגירושין בדרך של הפרת תנאיו. במקרים אלו, יכול הצד הנפגע לתבוע את בן הזוג אשר הפר את ההסכם כבכל מקרה של הפרת הסכם בדין האזרחי. כך, עומדת לצד הנפגע האפשרות לתבוע את אכיפת ההסכם עצמו, או לחלופין, לתבוע לסעדים אשר יפצו אותו על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת ההסכם.

משרדינו מתמחה בתחום ומציע ללקוחותיו ליווי כולל בהליך המורכב שכולל גירושין על כל היבטיו והשלכותיו.

נכתב ע”י טל מירון | מירון וסלמן משרד עורכי דין

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

 

מוזמנים להאזין פודקסט חדש בנושא הכי חשוב שיש- זוגיות, משפחה ומה שבינהם.
עו”ד לענייני משפחה, טל מירון, בשיתוף יועצת זוגית, אמה אמר, באות מהסוף, לאחר שראו לאורך שנים את כל מה שלא עובד בזוגיות ונישואין, מדברות היום על איך אפשר לעשות את הדברים אחרת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

חוק המקרקעין התשכ”ט 1969

פרק א’: פרשנות 1. הגדרות (תיקון התשל”ד) בחוק זה – “מקרקעין” – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה; “מקרקעין

קרא עוד >>
תנאים למשמורת משותפת

משמורת ילדים והסדרי ראייה נושא משמורת הילדים המלווה להליך הגירושין הוא נושא בעל חשיבות רבה. למעשה, כפי שניתן להניח, עבור הורים רבים משמורת הילדים הוא הנושא בעל ההשפעה הגדולה ביותר

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: