חיפוש

ביטול הסכם גירושין לאחר אישורו

ביטול הסכם גירושין לאחר שאושר על ידי בית המשפט

פסק דין שניתן זה לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, ורה על ביטול  הסכם גירושין שנחתם על ידי הצדדים ואף אושר על ידי בית המשפט וזאת בגין הטעיית הבעל את האישה לאורך חיי נישואיהם המשותפים.

בית המשפט קובע, כי במשך חיי הנישואין ניהל הנתבע חיים כפולים, הקים משפחה נוספת במקביל לנישואיו עם התובעת וכתוצאה מכך אף נולדו לו שלושה ילדים נוספים מחוץ לנישואיו.  הנתבע רקם מסכת שקרים על מנת להסוות את חייו הכפולים ובית המשפט איננו מאמין לגרסתו, לפיה האישה ידעה על חייו הנוספים. עוד נקבע, כי לאורך חייהם המשותפים של הצדדים, הנתבע אמר לתובעת, כי הוא עוסק בפעילויות חשאיות של ביטחון המדינה ואף מתנדב במוסד, כל זאת בכדי להצדיק את היעדרויותיו הרבות מן הבית. התובעת האמינה לנתבע ומערכת היחסים בין הצדדים היתה חברית וטובה גם לאורך הליך הגישור שהתקיים ביניהם.

לאור התשתית העובדתית השגויה ומצג השווא שהוצג בפני התובעת, נקבע על ידי בית המשפט, כי האישה ויתרה על זכויות ממוניות רבות באופן אשר מקפח את זכויותיה.

מסכת הראיות בתיק, כך נקבע, מלמדת שהתובעת חיה במהלך השנים בידיעה ואמונה שבעלה הוא איש משפחה, ערכי אשר מתנדב למען המדינה. התובעת ניהלה משא ומתו בתום לב במסגרת הליך גישור ארוך וויתרה במסגרתו על זכויותיה על פי חוק.

בית המשפט התרשם כי יסודות הטעות וההטעיה הן שהובילו את התובעת, שכן אילו הייתה מודעת לנעשה באמת, שהנתבע שיקר לה לאורך כל חייהם באשר לפעילותו ב”יחידה” וכן על קיומה של משפחה נוספת מאישה אחרת, הייתה באופן וודאי, נוהגת אחרת ותובעת את זכויותיה במלואן.

בית המשפט, מדגיש במסגרת פסק הדין, כי בהעדר טעם מיוחד לא תתקבלנה טענות כנגד פסק דין המעניק תוקף לפשרה בין הצדדים, שכן לא בקלות ניתן לטעון לבטלות הסכם אשר שאושר כדין.

יחד עם זאת קובע בית המשפט, כי גם הסכם אשר אושר איננו חסין לחלוטין מפני ביטול במידה ונפל פגם מהותי בכריתתו ובעניינינו נקבע, כי מדובר בנסיבות קיצוניות אשר מצריכות ביטולו של ההסכם.

על פי דיני החוזים, עסקינן בעילת הטעות והטעייה הרלוונטיות לעניינינו וכן ביסודות עוולת התרמית. עילת הטעות של צד לחוזה המבקש לבטלו, נשענת על ס’ 14(א) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל”ג 1973 (להלן: “חוק החוזים“), זו לשונו:

“מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה”.

עילת הטעייה של צד לחוזה המבקש לבטלו, נשענת על ס’ 15 לחוק החוזים, זו לשונו:

“מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעוהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה, “הטעיה” – לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן”.

יסודות עוולת התרמית מנויים בסעיף 56 לפקודת הנזיקין:

“תרמית היא היצג כוזב של עובדות בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו, וסבל על ידי כך נזק ממון”.

בית המשפט מורה על ביטול הסכם הגירושין כאמור וכן על פיצוי התובעת בגין נזקים שאינם ממוניים בסך 200,000 ₪.

כמו כן משית בית המשפט את הוצאותיה המשפטיות של התובעת בגובה 50,000 ₪ נוספים.

פסק הדין ניתן על כב’ השופטת טובה סיוון ביום 4 נובמבר 2013

נכתב ע”י טל מירון עו”ד ומגשרת | מירון סלמן משרד עורכי דין

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

מזונות אישה
מזונות אישה

מזונות – כללי כאשר מחליטים בני זוג להיפרד ו/או להתגרש ובוודאי במסגרת הסכם גירושין יש לקחת בחשבון את נושא המזונות. דמי המזונות הינם תשלומים עתיים אשר משולמים בכל חודש בחודשו

קרא עוד >>
הסכם ממון

הסכם ממון לפני הנישואין הסכמי ממון נועדו להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פירוד. דווקא בנקודה שבה היחסים אידיאלים יושבים בני הזוג ומחליטים כיצד לחלק את הרכוש,

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: